Pravni savetnik br. 4

Правни саветник бр. 4: -УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА У ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ; говори: Раде Еркић -ЛАЖНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ; говори: Чедомирка...

Opširnije

Pravni savetnik, emisija br. 2

Правни саветник, емисија бр. 2: -ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ; говори: Слободан Радовановић ИЗДРЖАВАЊЕ ВАНБРАЧНОГ ПАРТНЕРА, говори: Чедомирка...

Opširnije